Mer än bara bokföring!

Vi skräddarsyr alltid lösningar så att det ska passa just dig som kund, både vad det gäller uppdrag men även om man vill ha en fast eller en rörlig prissättning. Om du tycker det är bättre så kan vi komma till dig och jobba eller om du vill att ditt företags post kommer till oss så vi sköter hela den administrativa delen, allt enligt överenskommelse.

Då lönehanteringen innebär en hel del regler att förhålla sig till så är det fler och fler företagare som tar hjälp av en bokföringsbyrå med just detta för att kunna säkerställa att det blir korrekt utfört och utbetalt på rätt dag. Det är även för de flesta företag en av de största kostnaderna och det blir ofta mer kostnadseffektivt att låta en bokföringsbyrå sköta denna del.

Vi har stor erfarenhet av företagande från flera olika branscher och är en redovisningsbyrå som har en bred samlad kunskap och kompetens inom många olika områden. Du får också ett bollplank med lång erfarenhet och bred kompetens som kan vara din partner i att skapa stabil ekonomi i ditt företag.

Lönsam ekonomistyrning!

Mervärdet av våra tjänster blir bland annat att kvalificerade ögon, i god tid, ser dina siffror, ditt resultat, eventuella behov av exempelvis skatteplanering, budget, finansiering och rekrytering vid tillväxt etc.